Αγωγή Καταναλωτή

InsideTabs

Body: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, διάρκειας 20 ωρών, αποτελεί το πρόγραμμα γνωριμίας των καταναλωτών και ενεργών πολιτών με τα Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και τους ευαισθητοποιεί στην ανάγκη ανάπτυξης ενός σύγχρονου μαζικού, ενημερωμένου, επιλεκτικού και παρεμβατικού καταναλωτικού κινήματος ενεργών πολιτών σε κάθε τοπική κοινωνία.

Σκοπός του προγράμματος είναι το μήνυμα Συμμετέχω – Ενημερώνομαι – Επιλέγω – Παρεμβαίνω να κινητοποιήσει κάθε πολίτη, εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, μαθητή και φοιτητή, κάθε ενεργό πολίτη και καταναλωτή, σε κάθε τοπική κοινωνία, ασχέτως μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, ώστε να δημιουργηθούν αξιόπιστοι κόμβοι ενημέρωσης, ζύμωσης και παρέμβασης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης.

Με την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να φοιτήσουν με επιτυχία στα Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή που εμβαθύνουν και αναλύουν διεξοδικότερα θέματα σχετικά με την Προστασία του Καταναλωτή και την Κοινωνική Οικονομία.

 

Βιβλίο Δραστηριοτήτων

 

Κείμενα & Μελέτες

 

Οδηγός Σπουδών

Προγράμματα Καταναλωτή: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις