ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (2016 - 2018)

InsideTabs

Body: 

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (2016 - 2018). 

Η πρόσκληση και η αίτηση βρίσκονται εδώ

21/11/2016
Επικαιρότητα: 
Προσκλήσεις Διαγωνισμοί: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις