Βιντεο-μαθήματα

InsideTabs

 

Στο πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Προστασία Δικαιωμάτων Καταναλωτή & Κοινωνική Οικονομία» περιλαμβάνονται ασκήσεις βασικών δεξιοτήτων, αλλά και εισαγωγικές ενότητες σε βασικά μαθησιακά αντικείμενα, στις οποίες η πηγή αναφοράς δεν είναι μόνο γραπτό κείμενο, αλλά και εισήγηση σε  μορφή βιντεο-μαθήματος (εκπαιδευτική ταινία). Τα βιντεο-μαθήματα αυτά, για να είναι λειτουργικά έχουν διάρκεια το πολύ 20-30 λεπτά και επιτρέπουν να αξιοποιηθεί η γνώση σημαντικών εμπειρογνωμόνων-δασκάλων σε περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα.

 

Ως προς τη δομή του, το βιντεο-μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης-συνέντευξης (on camera) δομημένης στην απάντηση 4-9 ερωτήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι αφού παρακολουθήσουν την απάντηση σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις συζητούν και αναλύουν τις απαντήσεις στην ολομέλεια ή και σε ομάδες ανάλογα με την προτροπή του εκπαιδευτή τους.

 

Από τις 51 συνολικά εκπαιδευτικές ταινίες της «Ταινιοθήκης της Εργασίας» της ΓΣΕΕ (2008 & 2012) οι ακόλουθες 13 ταινίες αναπτύσσουν θεματολογία της ενότητας «Προστασία Δικαιωμάτων Καταναλωτή & Κοινωνική Οικονομία».

 

α.α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αντικείμενο εισήγησης

Εισηγητής/ -τρια

39

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΣΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ

40

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

41

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

42

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

43

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1)

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

44

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2)

ΚΩΣΤΑΣ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

45

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

(ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

46

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΡΕΧΑΣ

47

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

48

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

49

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

50

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (1)

ΦΩΤΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

51

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2)

ΦΩΤΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

 

Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις