Ετήσιες Εκθέσεις Εκπαίδευσης

InsideTabs

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015

Παρουσιάστηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2015) με τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014».

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014

Η Ετήσια Έκθεση του 2014 επικεντρώνεται στη διαχρονική αποτύπωση (χρονοσειρές) των δεικτών εισροών (χρηματοδότηση, προσωπικό που υπηρετεί, επάρκεια και ποιότητα υποδομών, των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του φοιτητικού της πληθυσμού, και των εκροών (εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα) της συγκεκριμένης βαθμίδας κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 (έτη λήξης) σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, το Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2012-2013

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2012-2013 και 2014 για την εκπαίδευση εστιάζουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας σε βάθος δωδεκαετίας (2001-2012). Η παρούσα έκθεση (2012-2013) αποτελεί το Α’ Μέρος της συνολικής μελέτης και επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βάσεις δεδομένων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ η έκθεση του 2014 θα περιλαμβάνει το Β’ Μέρος της μελέτης, που θα επικεντρώνεται και θα αναλύει την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανά πεδίο/τομέα και επίπεδο σπουδών, ίδρυμα, σχολή και τμήμα) σύμφωνα με την στατιστική αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ετήσια έκθεση για την τυπική εκπαίδευση 2011

Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση – 2011 της ΓΣΕΕ, που συντάχθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, με γενικό τίτλο: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. 

Ετήσια εκθέση για την τυπική εκπαίδευση 2010

Στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2010 περιλαμβάνονται τα πλήρη στατιστικά δεδομένα που έχει ανακοινώσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τα σχολικά έτη 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από τη EUROSTAT και τον ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση μέχρι και το 2009.

Ετήσια εκθέση για την τυπική εκπαίδευση 2009

Η μελέτη στηρίζεται στα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα σχολικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007 και αναδεικνύει τη σημασία των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης.

Εγγραφή στη Ετήσιες Εκθέσεις Εκπαίδευσης Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις