Εκπαιδευτική επίσκεψη της ακαδημίας της εργασίας της γσεε στη δυτική μακεδονία

InsideTabs

Body: 

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 8 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.3) αλλά και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των εκπαιδευομένων της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ στην πόλη της Πτολεμαΐδας στις 18/20-5-2011.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν τις Σχολές της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, όπου ενημερώθηκαν από στελέχη της ΔΕΗ σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος στους ΑΗΣ του λεκανοπεδίου. Η ενημέρωση συνεχίστηκε στο ορυχείο της Μαυροπηγής, όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν τη διαδικασία εξόρυξης του λιγνίτη στο ορυχείο.

Την επόμενη ημέρα περιηγήθηκαν στα οινοποιεία της ΑΗΣ Αμυνταίου και του κτήματος ΑΛΦΑ καθώς και στον Αρκτούρο του Νυμφαίου. Επίσης, επισκέφθηκαν τον ΑΗΣ Μελίτης της ΔΕΗ ΑΕ και ξεναγήθηκαν στον σύγχρονο –αντιρρυπαντικής τεχνολογίας– ατμοηλεκτρικό σταθμό. Oι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή τόσο με τους εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησης όσο και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων καθώς και με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.

Την ημέρα της επιστροφής (20.05.2011), στο πλαίσιο της παραμονής τους στην περιοχή, οι εκπαιδευόμενοι συναντήθηκαν με τοπικούς φορείς. Ενημερώθηκαν, μάλιστα, και συζήτησαν μαζί τους για τα σημαντικά προβλήματα αλλά και τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας. Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, η επίσκεψη στο θεραπευτήριο Σπινάρη.

Τέλος, οφείλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα στην έμπρακτη και πολύπλευρη στήριξη του Δήμου Αμυνταίου καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις