Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

InsideTabs

Βασική συνδικαλιστική εκπαιδευτική

Η Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Επιδίωξη της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η εμβάθυνση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, που παρακολούθησαν την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, και η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στη βαθμίδα της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, στην Ακαδημία της Εργασίας.

Εγγραφή στη Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις