Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

InsideTabs

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα «εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης» σε: αθήνα, θεσσαλονίκη, δράμα, κοζάνη, χαλκίδα, σέρρες

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 7,8,9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης σε έξι αντίστοιχα πόλεις της χώρας, και συγκεκριμένα σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κοζάνη, Χαλκίδα, Σέρρες.

Έναρξη του 2ου κύκλου σεμιναρίων της εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης ταυτόχρονα σε έξι (6) πόλεις της ελλάδας

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 7,8,9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, και με δεδομένη τη μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχή διεξαγωγή του 1ου κύκλου της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε στις 3.4.2011, ξεκινάει σήμερα, 13 Μαΐου 2011, η λειτουργία των νέων τμημάτων του 2ου κύκλου επιμόρφωσης, ταυτόχρονα σε έξι πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σέρρες, Δράμα, Χαλκίδα).

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα «εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης» σε: αθήνα, καβάλα, ρόδο, τρίκαλα, πρέβεζα, κιλκίς, ηράκλειο κρήτης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 7,8,9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα σε επτά πόλεις της χώρας, και συγκεκριμένα σε: Αθήνα, Καβάλα, Ρόδο, Τρίκαλα, Πρέβεζα, Κιλκίς, Ηράκλειο Κρήτης.

Έναρξη των νέων τμημάτων της εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης ταυτόχρονα σε επτά (7) πόλεις της ελλάδας

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ξεκίνησε, στις 18 Φεβρουαρίου 2011, η λειτουργία των νέων τμημάτων της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης ταυτόχρονα σε επτά πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Τρίκαλα, Πρέβεζα, Καβάλα, Κιλκίς, Ρόδος, Ηράκλειο Κρήτης).

Εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση

Η Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση αποτελεί την αρχική βαθμίδα των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Επιδίωξη της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η γνωριμία των εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με μαθησιακά αντικείμενα που κρίνονται πλέον απαραίτητα για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας, αλλά και η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στην επόμενη βαθμίδα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης.

Εγγραφή στη Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις