Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα «εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης» σε: αθήνα, θεσσαλονίκη, δράμα, κοζάνη, χαλκίδα, σέρρες

InsideTabs

Body: 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 7,8,9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης σε έξι αντίστοιχα πόλεις της χώρας, και συγκεκριμένα σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κοζάνη, Χαλκίδα, Σέρρες.

Ταεν λόγω τμήματα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις 13.5.2011 και τις ολοκλήρωσαν στις 20.6.2011. Στις 12 συναντήσεις που έλαβαν χώρα σε καθένα από τα προαναφερθέντα τμήματα συνολικά συμμετείχαν πάνω από 120 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι ήταν κατά κανόνα νέοι και νέες, εργαζόμενοι/-ες, μέλη και στελέχη πρωτοβάθμιων σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων των τοπικών κοινωνιών. Η συνολική διάρκεια της προσφερόμενης διδασκαλίας ήταν 60 ώρες (φυσική παρουσία). Επίσηςι προβλεπόταν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ως η αρχική βαθμίδα του συστήματος της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση/ενεργοποίηση νέων μελών του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και στην εισαγωγή τους στις αναγκαίες πρακτικές οργάνωσης και συγκρότησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Συνοπτικά οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν περιελάμβαναν τα ακόλουθα πεδία: 1) ο ρόλος και η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, 2) διακρίσεις στο χώρο εργασίας, 3) υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, 4) θέματα οικονομίας, 5) εργασιακές σχέσεις και εργατική νομοθεσία, 6) συγκρότηση και οργάνωση των συνδικάτων, 7) μορφές του συνδικαλιστικού αγώνα/κινητοποιήσεις κ.ά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές δεξιότητες και εμπειρικά ζητήματα στο πεδίο της συνδικαλιστικής παρέμβασης, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτές τους με διαγνωστικά τεστ, με φύλλα εργασίας καθώς και με εργασίες πάνω σε εφαρμοσμένα σχέδια συνδικαλιστικής δράσης και παρέμβασης.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ η υποδοχή και η υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και τα εργατικά κέντρα υπήρξε ιδιαίτερα συγκινητική.
 

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις