Θέσεις - Απόψεις

InsideTabs

Διά βίου Μάθηση και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα (Δ. Γουβιάς – Ν. Φωτόπουλος)

Το ζήτημα της Δια βίου Μάθησης (ΔβΜ) συνδέεται άρρηκτα με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Επιπροσθέτως, το πρόταγμα της ΔβΜ, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τα ριζοσπαστικά κοινωνικά και παιδαγωγικά κινήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέθηκε με ευρύτερα ζητήματα τα οποία αναφέρονταν σε όψεις της δημόσιας σφαίρας όπως η ιδιότητα του πολίτη, η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Θέσεις και επισημάνσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Η πιστοποίηση προσόντων αποτελεί μια διαδικασία αναγνώρισης, κατοχύρωσης και επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων) τα οποία απορρέουν από τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,  με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στο ζήτημα σύνδεσης της εκπαίδευσης - κατάρτισης με την απασχόληση. Το ζήτημα της πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων, αποτελεί ένα από τα επείγοντα θέματα στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για την περίοδο 2013-2020. Η στρατηγική επιλογή αυτή, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, προωθείται μέσα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (E.Q.F) το οποίο σχετίζεται και συναρθρώνεται με τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών πλαισίων, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ενιαίος θεσμικός χώρος στη διασύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας.

 

Των Χρήστου Γούλα, Διευθυντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ‒ Νίκου Φωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή Παν/μίου Δ. Μακεδονίας & Επιστημονικού συμβούλου ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

«ΝΕΟΙ και NEET»: Τι αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του Eurofound για το «μέλλον» της Ευρώπης. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα

Ανάλυση πρόσφατης μελέτης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) για την οικονομική κρίση που πλήττει σοβαρά τις προοπτικές απασχόλησης της νέας γενιάς και την απασχόληση των νέων που βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ από τη Eurostat. 

Γεράσιμος Κόκκινος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Η σχέση των κοινωνικών παροχών με την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Σχεδόν ένας στους τέσσερις από τα 78 εκατ. πολίτες της ΕΕ που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι παιδί. Το 2005 απειλούνταν από τη φτώχεια το 19% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών στα 27 κράτη μέλη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού ήταν 16%. Έτσι, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Μεταξύ 1996 και 2001 τα επίπεδα παιδικής φτώχειας παρέμειναν σταθερά (περίπου 19–20%) στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, ενώ η φτώχεια στον γενικό πληθυσμό εμφάνισε τάσεις μείωσης (από 17 σε 15%).

Οι θέσεις μας για τον θεσμό των voucher – κουπονιών εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Τα «κουπόνια εκπαίδευσης» (education vouchers) δεν αποτελούν μια νέα πολιτική παρέμβαση στη σφαίρα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Έχουν εφαρμοσθεί κυρίως στις ΗΠΑ σε επίπεδο τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και σε σκανδιναβικές χώρες σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Των Χρήστου Γούλα -Διευθυντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Παναγιώτη Κορδάτου -Επιστημονικού Συνεργάτη ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Διά Βίου Μάθηση & Πιστοποίηση

"Η Πιστοποίηση και αναγνώριση προσόντων στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής: Μια κριτική διερεύνηση δυνατοτήτων, ορίων και προοπτικών εν όψει της δημιουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων."
των Νίκου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Λέκτορα Παν/μίου Δ. Μακεδονίας & Επιστημονικού συμβούλου ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, & Χρήστου ΓΟΥΛΑ, Επιστημονικού συμβούλου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Διά βίου μάθηση: Θεσμικό & κοινωνικό κεκτημένο

Η διά βίου μάθηση εδώ και έναν αιώνα αποτελεί θεσμικό και κοινωνικό κεκτημένο σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.

του Μιχάλη ΚΟΥΡΟΥΤΟΥ, Γραμματέα Εκπαίδευσης ΓΣΕΕ

Διαπιστώσεις & θέσεις για τη Διά Βίου Μάθηση

Η μέχρι σήμερα υλοποίηση των πολιτικών για τη δια βίου μάθηση χαρακτηρίζεται από ένα ασύντακτο πλαίσιο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν πολλά αντιφατικά και ανορθολογικά στοιχεία τα οποία δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και εν τέλει την πραγμάτωση του ιδεώδους της δια βίου μάθησης.

Παρεμβάση από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο, σχετικά με το ρόλο του συνδικαλιστικου κινήματος σήμερα και την προοπτική του για το αύριο

Η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Η κρίση αυτή έχει τεράστιες επιπτώσεις στον κόσµο της μισθωτής εργασίας. Και το συνδικαλιστικό κίνηµα είναι υποχρεωµένο και ν' αγωνιστεί και να δώσει απαντήσεις.

Παρεμβάση από τον Γ. Γραμματέα της ΓΣΕΕ, Ν. Κιουτσούκη, σχετικά με το ρόλο του συνδικαλιστικου κινήματος σήμερα και την προοπτική του για το αύριο

Η ιστορία και η δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος ξεκινά από πολλά χρόνια πριν. Οι διαδικασίες που το συνδικαλιστικό κίνηµα ακολουθούσε όλα τα προηγούµενα χρόνια έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η σηµερινή δοµή και η σηµερινή παρουσία του συνδικαλιστικού κινήµατος στα δρώµενα είναι τεράστιας σηµασίας, µιας και το κίνηµα συνολικά αλλά και οι εργαζόµενοι δέχονται µία ανελέητη επίθεση από µία νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία ακολουθείται παγκοσµίως.

Σελίδες

Εγγραφή στη Θέσεις - Απόψεις Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις